Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp. Đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, việc xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là thủ tục bắt buộc để có thể tiến hành hoạt động sản xuất. Chỉ sau khi được cấp giấy phép thì doanh nghiệp mới được coi là sản xuất hợp pháp. 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

 1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
 4. Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.
 5. Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 6. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Sản xuất rượu công nghiệp cần những loại giấy tờ pháp lý nào?

STT

Giấy tờ pháp lý

Cơ quan cấp

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên;

 

 

Sở Công Thương/ Ban quản lý an toàn thực phẩm là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

3. Giấy công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm  
4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường  
5. Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên;

 

 

Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

Điều kiện để xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

 1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố cấp) với ngành nghề sản xuất rượu công nghiệp; 
 1. Điều kiện về cơ sở vật chất: Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 1. Điều kiện về An toàn thực phẩm: Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp
 1. Điều kiện về môi trường: Có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp
 1. Điều kiện về ghi nhãn hàng hóa

Nội dung bắt buộc trên nhãn rượu sản xuất công nghiệp: (a) Định lượng; (b) Hàm lượng etanol; (c) Hạn sử dụng (nếu có); (d) Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang); (e) Thông tin cảnh báo (nếu có); (f) Mã nhận diện lô (nếu có).

Các nội dung bắt buộc chung với tất cả hàng hóa: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Ngày sản xuất; Hạn sử dụng

 1. Điều kiện về nhân sự: Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu; Đã ký hợp đồng lao động với các nhân sự này.

 Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 BƯỚC 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BƯỚC 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

BƯỚC 3: Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sản phẩm rượu sản xuất trong nước)

 BƯỚC 4: Làm thủ tục về môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường

 BƯỚC 5: Xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu).
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
 4. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 5. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 6. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 7. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ xem xét, thẩm định và cấp giấy phép.  Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ ra văn bản yêu cầu bổ sung.

Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần

Thời hạn của giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: 15 năm

Những vấn đề cần lưu ý sau khi xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

Các vấn đề chung về doanh nghiêp:

Chế độ báo cáo:

Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về Sở công thương/bộ công thương. (tải mẫu)

Dán tem, ghi nhãn theo đúng yêu cầu của pháp luật.

Lưu ý các vấn đề quảng cáo, đăng ký khuyến mãi rượu

Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với loại rượu mới sản xuất.

Xử lý vi phạm liên quan đến việc sản xuất rượu công nghiệp 

Hành vi vi phạm về sản xuất rượu công nghiệp (Điều 37 Nghị định 185/2013/NĐ-CP)

 1. Đối với hành vi sản xuất rượu công nghiệp vượt quá sản lượng được phép sản xuất ghi trong giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, mức phạt tiền như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp vượt dưới 05% sản lượng được phép sản xuất;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp vượt từ 05% đến dưới 10% sản lượng được phép sản xuất;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp vượt từ 10% đến dưới 15% sản lượng được phép sản xuất;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp vượt từ 15% đến dưới 20% sản lượng được phép sản xuất;

đ) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp vượt từ 20% sản lượng được phép sản xuất trở lên.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh (Khoản 8 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP)

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tự viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh;

b) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời gian, địa bàn, địa điểm, mặt hàng ghi trong Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh được cấp.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định;

b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh khi Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực;

c) Sử dụng Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh của thương nhân khác để kinh doanh.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này đối với đối tượng hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.”

Cơ sở pháp lý

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa;

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;

Luật số 55/2010/QH12  được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010;

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với các sản phẩm là đồ uống có cồn;

Thông tư số 19/2012/TT-BYT do Bộ y tế ban hành ngày 2012/09/11 – Hướng dẫn công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương;

Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 

 

Thương mại

CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN

Call Now Button
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.