Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là chủ thể kinh doanh chiếm số lượng đông đảo trong nền kinh tế nước ta. Việc nắm rõ các đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh sẽ giúp các cá nhân, nhóm cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh của mình đúng luật và thuận lợi hơn. Sau đây, xin được giới thiệu đến các bạn những đặc điểm pháp lý của Hộ kinh doanh

1.Hộ kinh doanh là gì?


Căn cứ khoản 1 điều 66 Nghị định 78/2015 NĐ-CP:  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2.Mô hình kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh: theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP chủ hộ kinh doanh có thể là cá nhân, một nhóm người hoặc là hộ gia đình và phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 • Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ, cá nhân đó có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động kinh doanh của hộ ( như chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân).
 • Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, mọi hoạt động kinh doanh của hộ do các thành viên trong nhóm hoặc hộ gia đình quyết định. Nhóm người hoặc hộ gia đình cử một người làm đại diện cho nhóm hoặc hộ để tham gia giao dịch với bên ngoài.

Lưu ý:

Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân thành lập hoặc tham gia góp vốn tại hộ kinh doanh được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Điều kiện kinh doanh: Khoản 2, 3 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy đinh: “2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.” Từ quy định trên, Hộ kinh doanh chỉ phải bắt buộc đăng ký kinh doanh khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện.

Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh mang tính chất nghề nghiệp thường xuyên, nghĩa là hộ kinh doanh hoạt động một cách chuyên nghiệp và các khoản thu nhập chính đều phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh này.

Số lượng lao động: hộ kinh doanh sử dụng không quá 10 lao động, nếu trên 10 lao động thì hộ kinh doanh phải đăng ký thành lập doanh nghiệp (Khoản 3 Điều 66).

3.Đặc điểm của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân

 Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp, cá nhân, nhóm người, hộ gia đình nhân danh mình tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Mặc dù là chủ thể kinh doanh chuyên nghiệp nhưng hộ kinh doanh không có tư cách của doanh nghiệp, không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp có như hoạt động xuất nhập khẩu hay áp dụng L khi kinh doanh thua lỗ. Khi tham gia giao dịch, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình nhân danh mình mà không nhân danh hộ kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Quy mô kinh doanh nhỏ

Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một địa điểm cố định. Đó có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh (Điều 72 Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP).

Chịu trách nhiệm vô hạn về nợ

Căn cứ Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, cá nhân hay một nhóm người hay một hộ gia đình là chủ hộ kinh doanh thì phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Nói cách khác, khi phát sinh khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính, cá nhân hoặc các thành viên phải chịu trách nhiệm trả hết nợ, không phụ thuộc vào số tài sản mà họ đang có; không phụ thuộc vào việc họ đang thực hiện hay đã chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh.  

4.Cách đặt tên cho hộ kinh doanh

Tên riêng của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

 • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Ví dụ: Hộ kinh doanh Gốc Quảng…

Những điều cấm của việc đặt tên cho hộ kinh doanh

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

5.Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh được chia thành 3 nhóm: (1) những ngành nghề bị cấm kinh doanh; (2) những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (3) những ngành nghề được tự do kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề khi muốn thực hiện kinh doanh ngành, nghề đó, thì cần đáp ứng các điều kiện nhất định như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, yêu cầu về vốn pháp định, phải theo quy hoạch của địa phương…và phải đảm bảo những điều kiện đó tồn tại trong suốt quá trình thực hiện kinh doanh ngành nghề đó. Thường các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xin thêm các loại giấy phép khác hay còn gọi là giấy phép con.

Hộ kinh doanh sẽ được đăng ký bất kỳ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm, đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì để được kinh doanh hộ kinh doanh phải bảo đảm đáp ứng điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

6.Số vốn kinh doanh

Khác với các loại hình doanh nghiệp là sử dụng vốn điều lệ thì hộ kinh doanh sẽ sử dụng vốn kinh doanh để thực hiện khai báo khi đăng ký thành lập. Vốn kinh doanh là tổng giá trị tài sản do các cá nhân đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập hộ kinh doanh.

Hiện tại, không có quy định mức vốn kinh doanh tối thiểu phải góp khi thành lập hộ kinh doanh; trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy định hộ kinh doanh phải đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động trong ngành, nghề đó.

7.Về thuế phải nộp

Thuế môn bài

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2017 thì mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, bao gồm 3 mức như sau:

 • Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài 300.000 đồng/ năm.
 • Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài 500.000 đồng/ năm
 • Doanh thu trên 500 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/ năm

Vì vậy, đối với hộ kinh doanh chỉ có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì được miễn nộp thuế môn bài.

Ngoài ra có 3 trường hợp khác được miễn thuế môn bài như là: Hộ kinh doanh sản xuất muối; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định và tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Lưu ý:  

 • Hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện.
 • Hộ kinh doanh đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thuế TNCN và thuế GTGT theo phương pháp khoán

Đối tượng áp dụng

Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

 Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

Trường hợp áp dụng:

Theo Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ:

 •  Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.
 • Cá nhân cho thuê tài sản.
 •  Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Công thức tính thuế:

Điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC thuế TNCN, thuế GTGT được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế x Tỷ lệ thuế TNCN
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Trong đó,

Doanh thu tính thuế:

 • Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn;
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề..
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tỷ lệ thuế (thuế suất)

Hoạt động kinh doanh Tỷ lệ tính thuế TNCN Tỷ lệ tính thuế GTGT
Phân phối, cung cấp hàng hóa 0,5% 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn hằng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5% 3%
Hoạt động kinh doanh khác 1% 2%

8.Hóa đơn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng nên hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn VAT.

Theo điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh có thể sử dụng hóa đơn quyển hoặc hóa đơn bán lẻ từng số xin cấp tại cơ quan thuế. Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp phải thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế. 

9.Thủ tục đăng lý kinh doanh

Gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Quận/Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh như sau:

Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;Bản sao CMND hoặc CCCD của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình kinh doanh.Tờ khai đăng ký thuế;Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Lệ phí nhà nước 100.000 đ/lần

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục thành lập hộ kinh doanh. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với License – đơn vị cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp, uy tín.

Điện thoại: 0901.839.892                                          Email: info.phamdo@gmail.com

Hotline: 0972.599.340                                               Website:http://giayphepvietnam.vn/

Call Now Button
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.